Kodeks “Deca i mediji”

Kodeks “Deca i mediji”

Inicijative: Kodeks “Deca i mediji” Udruženje za tržišne komunikacije Srbije uputilo je apel kolegama i nadležnim državnim insitucijama za kvalitetnije regulisanje i primenu regulative vezane za decu u medijima. Kao strukovno udruženje koje se bavi komunikacijama, a...