Informacije o prikupljanju
i obradi ličnih podataka

(Politika privatnosti)

Uvod

Young Lions je deo internacionalnog Kanskog festival kreativnosti namenjen mladim kreativcima (onima koji imaju ispod 31 godine), na kojem mogu da učestvuju nakon pobede na nacionalnom takmičenju pod okriljem Udruženja za tržišne komunikacije Srbije (u daljem tekstu „Young Lions“ u Srbiji“).

Udruženje ekonomskih propаgаndistа Srbije (u daljem tekstu ‘’UEPS’’), osnovаno 1960. godine kаo udruženje grаđаnа, dаnаs je prerаslo u modernu аsocijаciju čiji je osnovni zаdаtаk аfirmаcijа i unаpređenje komunikаciono-mаrketinške struke kojа je prisutnа u svim segmentimа privrede i društvа i bez čijeg je delovаnjа nemoguće tržišno komunicirаti.

UEPS je orgаnizovаn u tri sekcije: oglаšivаči, аgencije i mediji. Skupštinu UEPS-а čine svi člаnovi koji birаju Uprаvni odbor, Nаdzorni odbor i Sud čаsti, koji su zvаnični predstаvnici Udruženjа u zemlji i svetu.

Novi Nаziv: UEPS – UDRUŽENJE ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE SRBIJE usvojen je 2011. godine u sklаdu sа sаvremenim tokovimа poslovаnjа.

„Young Lions” se odnosi na sekciju UEPS-a.

Ovaj veb-sajt canneslions.rs u ime Udruženja za tržišne komunikacije Srbije uređuje FCB Afirma u Srbiji (“Website provider”), u daljem tekstu „mi“, „nas“ ili „naš“.

Ove informacije o prikupljanju i obradi ličnih podataka („Politika privatnosti“) objašnjavaju na koji način štitimo informacije o posetiocima koje su prikupljene putem ovog veb-sajta (kao što je definisano u nastavku). Ova Politika privatnosti važi samo za određeni veb-sajt koji je označen kao Srbija u gornjem levom uglu, koji se u daljem tekstu navodi kao „ovaj veb-sajt”.

Molimo Vas da imate na umu da veb-sajtove drugih država, regiona ili sektora kreiraju odgovarajući subjekti u okviru Young Lions mreže i za njih ne snosimo nikakvu odgovornost. Takvi sajtovi, kao i svi drugi koji mogu biti povezani sa ovim sajtom, nisu regulisani ovom Politikom privatnosti. Savetujemo posetioce navedenih sajtova da pročitaju odeljak o politici svakog pojedinačnog veb-sajta pre nego što pristupe korišćenju istog.

Kontakt:

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, prikupljanjem ili obradom podataka molimo Vas da nas kontaktirate na ueps.office@gmail.com.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Kao posetilac niste obavezni da dostavite svoje lične podatke da biste koristili ovaj veb-sajt. Bez obzira na navedeno, ovaj veb-sajt može da prikuplja lične podatke koje posetioci dobrovoljno dostavljaju. Ako je to slučaj (na veb-sajtu postoji neki sistem ili aplikacija koji se koriste za prikupljanje ili obradu ličnih podataka za različite svrhe, npr. zapošljavanje) saglasnost sa obradom vaših ličnih podataka prikupiće odgovarajući kontrolor ličnih podataka u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i dobićete informacije o prikupljanju i obradi ličnih podataka pre nego što bilo koji lični podatak bude uzet ili obrađen.

Posebne kategorije ličnih podataka (naročito osetljivi lični podaci) neće biti prikupljani i obrađivani putem ovog veb-sajta.

Informacije za logovanje, kukiji i veb-putokazi

Ovaj sajt prikuplja standardne informacije za logovanje uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i jezik i vreme pristupa. Kako bismo obezbedili što bolje funkcionisanje veb-sajta i omogućili poboljšanu navigaciju, mi ili naši provajderi koristimo kukije (male tekstualne datoteke koje se čuvaju u pretraživaču korisnika) ili veb-putokaze (beacons-elektronske sličice koje omogućavaju praćenje broja posetilaca koji su pristupili određenoj stranici) kako bismo sakupili zbirne podatke. Ne prikupljamo niti čuvamo pojedinačne kukije. Imamo pristup samo zbirnim podacima o kukijima koje koristimo u funkcionalne svrhe.

Društvene mreže

Ovaj veb-sajt može da koristi aplikacije ili usluge za društvene mreže koje vam omogućavaju da delite sadržaje sa drugim korisnicima (zajedno „aplikacije za društvene mreže“). Bilo koji lični podatak ili druga informacija koju možete podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopšte nemamo kontrolu. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koje ste podelili putem aplikacija za društvene mreže.

Bezbednost informacija

Imamo na raspolaganju komercijalne standarde tehnologije i operativne sigurnosti da zaštitimo sve informacije koje nam posetioci obezbeđuju putem veb-sajta od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništavanja.

Promene u Informacijama o obradi ličnih podataka

Povremeno ćemo ažurirati ovu Politiku privatnosti, a nakon svake promene ćemo navesti datum revizije na vrhu ove stranice, koja će biti validna od tog datuma. Predlažemo da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo vaše informacije.

Zaštita privatnosti dece

Uvažavamo zaštitu privatnosti dece u interaktivnom onlajn svetu. Ovaj veb-sajt nije namenjen deci mlađoj od 13 godina. Naša politika zabranjuje prikupljanje ili zadržavanje podataka o osobama mlađim od 13 godina.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb-sajtovi koje posećujete postavljaju na vaš uređaj. Prilikom svake naredne posete kolačići se šalju veb-sajtu ili se šalju drugom veb-sajtu koji prepoznaje te kolačiće. Koriste se da održe veb-sajtove funkcionalnim kako bi radili efikasnije, kao i da bi pružili određene informacije vlasnicima veb-sajtova.

Ove informacije mogu da se koriste za kreiranje personalizovanije ili responsivnije usluge. Kolačići mogu biti postavljeni ili direktno sa naše strane na vaš uređaj, ili kao kolačići treće strane koji su postavljeni od nezavisnog dobavljača. Kad god koristite ovaj veb-sajt, informacije mogu biti prikupljene kroz korišćenje kolačića i sličnih tehnologija (npr. tagovi, skripte).

Obaveštenje o kolačićima je deo obaveštenja o Politici privatnosti.

Kolačići koje možemo koristiti i zašto

Kolačiće koje koristimo na našem veb-sajtu možemo da svrstamo u sledeće kategorije:

Strogo neophodni kolačići su neophodni za funkcionisanje sajta i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše aktivnosti koje podrazumevaju zahtev za uslugama kao što su podešavanje privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Osim strogo neophodnih kolačića, Young Lions koristi i opcione kolačiće da obezbedi osnovnu analitiku kao što je broj poseta i izvori saobraćaja (referali).

Klikom na „Razumem i prihvatam“ prihvatate postavljanje kolačića na vaš uređaj.