Zvanična pravila i uslovi Prijavljivanje za takmičenje Young Lions Srbija 2019

1. Young Lions Serbia takmičenje 2019 (u daljem tekstu „takmičenje“) otvoreno je za mlade profesionalce iz oblasti advertajzinga na početku svoje karijere.

2. Učesnici moraju biti:

a. Državljani Srbije ili moraju imati validnu radnu dozvolu izdatu u Srbiji;

b. U radnom odnosu u advertajzing industriji;

c. 30 godina stari ili mlađi (rođeni 21. juna 1989. ili kasnije). („Kvalifikovani učesnici“)

3. Kvalifikovani učesnici moraju imati relevantno radno iskustvo, te takmičenje nije otvoreno za studente.

4. Zaposleni kod organizatora i ostalih pravnih lica iste grupacije, članovi njihovih porodica, ili bilo ko drugi ko je učestvovao u organizovanju i administriranju takmičenja, ne može biti učesnik takmičenja.

5. Po prijavljivanju na takmičenje i/ili podnošenju prijave, pristajete na ova pravila i uslove.

6. Da bi se prijavili na takmičenje morate sastaviti tim od dva kvalifikovana učesnika. Svaki tim kvalifikovanih učesnika se mora registrovati do 08. aprila 2019. do 24h, tako što će popuniti u celosti registracioni formular. Registracioni formular podrazumeva potvrdu kvalifikovanih učesnika da se takmiče u kategoriama: print, digital i media.

7. Samo timovi kvalifikovanih učesnika koji su registrovani u skladu sa paragrafom 6 ovih pravila i uslova biće kvalifikovani da (I) dobiju brief za takmičenje; i (II) da zatim podnesu svoju prijavu. Prijave koje nisu registrovane neće biti prihvaćene.

8. Naš partner (u daljem tekstu „Partner“) obezbediće brief za kategoriju print, digital i media. Registrovanim učesnicima brief biće dostupan u sredu 10. aprila 2019. u 12h.

9. Timovi kvalifikovanih učesnika moraju zadovoljiti specifične kriterijume za kategoriju (navedeni u vodiču za kategoriju) i odgovoriti na uslove brief-a koji su navedeni ispod. Sam brief će imati detaljnije smernice u kontekstu teme za prijave.

10. Učesnici moraju pratiti uslove koji se odnose na veličinu/ ili dužinu prijave. Prijave koje budu veće/duže od veličine propisane uslovima neće biti prihvaćene.

11. Radovi učesnika moraju biti podneti do 11. aprila 2019. u 12h za kategorije print, digital i media. Svaka prijava radova dostavljena nakon ovog roka neće biti uzeta u razmatranje. Limit je jedna prijava po timu. Preuzimate odgovornost za troškove (ako postoje) za slanje prijave za takmičenje.

12. Vi ste vlasnici svoje prijave radova za takmičenje kao autor. Predstavnik može tražiti dokaz toga u bilo kom trenutku.

13. Vaša prijava mora biti Vaše delo, ne sme biti kopija, ne sme u sebi imati materijale trećih strana i/ili sadržaj na koji nemate pravo korišćenja i ne sme imati sadržaj koji je sraman, klevetnički ili koji krši u kom god pogledu zakone i ostale pravne akte u Srbiji. Ako postoji sumnja da Vaša prijava nije Vaš rad ili u drugom pogledu krši pravila propisana paragrafom 13, možemo je odbiti.

14. Podnošenjem prijave za takmičenje, dajete predstavniku i partneru: a. Dozvolu da Vaša prijava bude objavljena nahttp://canneslions.rs/#firstPage i dajete predstavniku i partneru ne-ekskluzivno, besplatno, širom sveta pravo i dozvolu na korišćenje, reprodukciju i prikazivanje svoje prijave za takmičenje preko svih dostupnih digitalnih formata, bez obzira da li postoje ili ne ovom trenutku (uključujući sajt predstavnika i/ili partnera) i/ili u bilo kom fizičkom formatu (uključujući publikacije predstavnika i/ili partnera), za svrhe ovog takmičenja i marketing kampanja partnera, i da prijavu prilagodite kako bi omogućili upotrebu, reprodukciju, prikazivanje i/ili publikovanje(uključujući modifikaciju prijave u te svrhe) i ovim se bespovratno odričete, u korist predstavnika i partnera, svih moralnih prava na prijavu na koju biste imali pravo. b. Pravo na korišćenje Vašeg imena, fotografije i mesta stanovanja u svrsi prepoznavanja Vas kao autora Vaše prijave i/ili finalistu ili pobednika takmičenja.

15. Prijavom na takmičenje, učesnici potvrđuju i slažu se da su dostupni (ukoliko budu odabrani) za učešće na „Young Lions“ takmičenju na „Cannes Lions International Festival of Creativity“, koji se održava od 17-21. juna 2019. godine (u daljem tekstu „Festival“). Učesnici moraju imati bar šest meseci do isteka validne putne isprave-pasoša bez zabrane putovanja za put u Francusku. Učesnici moraju biti slobodni da putuju u Kan na takmičenje od 17. juna 2019 do 21. juna 2019. Ako je potrebno obezbediti dozvolu od Vašeg poslodavca za put na festival, u obavezi ste da je obezbedite do podnošenja prijave za takmičenje.

 

Izbor pobednika

16. Žiri će razmotriti sve prijave između 12. i 15. aprila 2019.

17. Žiri će razmotriti prijave i odabrati pobednika po kriterijumima navedenim u paragrafima 18, 19 i ispod. Detalji o članovima žirija dostupni su po zahtevu na http://canneslions.rs/#firstPage

18. Žiri je upućen da se koristi sledećim kriterijumima:

a. Da li ima velike ideje?

b. Koliko je inovativna ideja?

c. Kreativni kvalitet izvedbe

d. Stepen težine u kategoriji; i

e. Kako će poruka biti komunicirana.

19. Odluka žirija je finalna i neće se naknadno razmatrati.

 

Nagrade

20. Nagrada je prilika da predstavljate Srbiju na festivalu.

21. Pobednici će dobiti „Young Lions“ registraciju za festival u trajanju pune nedelje, što uključuje: Pun pristup programu učenja tokom nedelje festivala; Pristup svim „PR, Promo and Activation, Direct, Outdoor, Media, Cyber, Design, Press, Film, Film Craft, Branded Content & Entertainment, Mobile, Creative Effectiveness and Titanium and Integrated Lions“ prijavama na interaktivnim kioscima, i prijavama u užem izboru na izložbama; Slušanju svih Radio Lions prijava; Gledanju svih „Film Lions, Film Craft i Titanium i Integrated Lions“ projekcijama u užem izboru; Prisustvo na svim ceremonijama dodele nagrada; Pun pristup „Young Lions Zone“ i predavanjima koja se tamo održavaju; Pristup „Young Lions proslavi“.

22. Pobednicima će biti obezbeđen povratni let od Beograda do Nice i smeštaj, koji će organizovati organizator. Pobednici su u obavezi da organizuju sopstveni prevoz do i od aerodroma u Beogradu i Nici. Pobednici su u obavezi da dobiju sve potrebne vize, vakcinacije, osiguranja, dozvole i da su u skladu sa uslovima putovanja. Nagrada ne uključuje novac za trošenje, te će putnici morati da sa sobom ponesu adekvatna sopstvena sredstva.

23. Pobednici takmičenja biće obavešteni od strane organizatora putem elektronske pošte ili telefonom najkasnije do 25. aprila 2019. Zbog zadatih rokova, ukoliko neki od dobitnika ne odgovori u roku od 7 dana, organizator ima pravo da nagradu dodeli drugom takmičarskom timu. Ako neki od takmičara ne odgovori, nagrada će biti dodeljena drugom timu.

24. Nagrada ne može biti predmet razmene ili prenosa na drugi tim ili lice. Ne postoji alternativa u vidu novčane ili kompenzacije u drugom obliku. U obavezi ste da pokrijete troškove vezane za samu nagradu, koji nisu navedeni kao deo nagradnog paketa.

25. Slanjem prijave prihvatate da ste pročitali, razumeli i složili ste se sa svim uslovima i pravilima takmičenja.

26. Ne preuzimamo odgovornost za prijave koje su izgubljene, odložene pri dostavi na bilo koji način, nisu kompletne ili ne mogu biti dostavljene iz bilo kog razloga. Dokaz o isporuci prijave nije dokaz o prijemu kompletne prijave.

27. Detalji o pobednicima dostupni su slanjem adresiranog pisma na: Srbija „Young Lions“ 2019. takmičenje, UEPS, Francuska 14, 11000 Stari Grad, Beograd.

28. Od pobednika se može tražiti učešće u promotivnim aktivnostima u kojima će učestvovati na poziv partnera i/ili predstavnika. Svaki član pobedničkih timova pristaje na ustupanje svojih fotografija, glasa, slika i imena na neodređeno vreme u svrsi promocije prema partneru i/ili predstavniku (na bilo kojem medijumu), u bilo kom materijalu koji za cilj ima promociju, marketing ili koji god oblik oglašavanja bez dodatne kompenzacije ili prethodnog upozorenja, svi takmičari pristaju na ove uslove prijavom na takmičenje.

29. Ako se osoba mlađa od 16 godina prijavi na takmičenju, morate to naglasiti pri prijavi i obezbediti kontakt informacije. Kontaktiraćemo Vas sa zahtevom za potpisanu saglasnost staratelja (uključujući elektronskom poštom). Ovo je neophodno kako bismo objavili Vašu prijavu. Ako ne obezbedite potpisanu saglasnost, nećemo moći da registrujemo Vašu prijavu.

30. Podnošenjem prijave takmičenju, obavezujete se da sadržaj koji podnosite:

• Nema uvredljivog, pretećeg, diskriminišućeg, klevetničkog ili na bilo koji način ilegalnog sadržaja koji ugrožava druge na bilo koji način;

• Nije u sukobu sa bilo kojim postojećim patentima, poslovnim tajnama, zaštitnim znakom, prava na privatnost bilo kog lica/stranke ili bilo kojim drugim oblikom intelektualne svojine;

• Neće pri sebi imati softverske viruse ili druge maliciozne sadržaje koji za cilj imaju prekid, oštećenje ili ograničenje sajta b92 ili koje god softverske ili hardverske komponente.

31. Predstavnik će se postarati da Vaše privatne informacije budu zaštićene u skladu sa postojećom zakonskom regulativom u ovoj oblasti. Prijavom na takmičenje pristajete na prikupljanje, zadržavanje, korišćenje i distribuciju Vaših privatnih informacija u cilju registracije i komunikacije sa Vama o Vašoj prijavi.

32. Predstavnik može proslediti informacije o Vama trećoj strani i/ili na drugi način angažovati treće strane u svrsi podrške takmičenju, kada treća strana predstavlja predstavnika festivala u svrsi promocije, komunikacije, administriranja i organizovanja takmičenja i/ili drugim razlozima za koje predstavnik odluči validnim.

33. Primedbe vezano za takmičenje možete dostaviti na adresu ueps.office@gmail.com

34. Sadržaj u ovim pravilima i uslovima ne oslobađa organizatora u slučaju smrti, povrede, prevare ili lažnog predstavljanja koji su rezultat nemara.

35. Predstavnik ne preuzima odgovornost za štetu, gubitak, povrede i razočaranje pretrpljeno sa Vaše strane do kojih je došlo prijavom na takmičenje ili prihvatanjem bilo koje nagrade. Predstavnik se odriče odgovornosti za svaku povredu, štetu Vašeg ili bilo čijeg računara do koje je došlo preuzimanjem materijala vezanih za takmičenje ili bilo kojim radom vezanim za takmičenje.

36. Predstavnik zadržava pravo da u bilo kom trenutku modifikuje, odloži, privremeno ili trajno, ovo takmičenje bez ili sa prethodnog obaveštenja o tome udelom razloga koji su Van njegove kontrole (uključujući, bez ograničenja, u slučaju očekivane ili stvarne prevare). Odluka je na predstavniku i obavezujuća je.

37. Takmičenje i ova pravila i uslovi podležu pravilima propisanim zakonima Republike Srbije.

 

YOUNG LIONS TAKMIČARSKE KATEGORIJE – OBJAŠNJENJE

 

Digital Kategorija

Digital kategorijom obuhvaćeno je nadmetanje u kreiranju integrisane digitalne kampanje. Zadatak takmičarskog para jeste da kreativnom upotrebom tehnologije odgovori na zadati brief. Ono što se od takmičara zahteva, jeste da prikažu kako se korišćenjem digitalne tehnologije može kreativno odgovoriti na brief koji je zadat, upotrebom savremenih online ili mobile tehnologija.

Takmičarski tim treba da u zadatom roku dostavi prezentaciju koja će sadržati tri primera digitalnih Led komponenti (JPEG), slikovni prikaz koji sumira kampanju (JPEG) i pisano objašnjenje, u četiri dela, koje jasno predstavlja i sumira kampanju:

1. Sažetak kampanje (max. 150 reči)

2. Kreativna razrada - način na koji kreativnost može pomoći prilikom rešavanja problema koristeći se društvenim mrežama i modernom tehnologijom (max. 150 reči)

3. Vaše rešenje - platforme, tehnologije i alati koje ćete koristiti, i zašto ste baš njih koristili? (max. 150 reči)

4. Funkcionisanje kampanje - na koji način će vaše rešenje odgovoriti na brief i rešiti klijentov problem (max. 150 reči).

Radove treba dostaviti organizatoru u PDF formatu, ne većem od 10 MB.

 

Media Kategorija

U ovoj kategoriji izazov je osmisliti inovativnu medijsku strategiju sa objašnjenjima kako će ona biti sprovedena u delo.

Od takmičara se očekuje objašnjenje ideje i načina na koji će odabrani mediji biti korišćeni. Jedna od važnih stavki je demostrirati način na koji će potrošači biti angažovani (consumer engagement) nasuprot obićnom nagovaranju. Takođe, kako će se iskoristiti vrednost novih medijskih kanala i otkriti uvid u potrošača (consumer insight) koji čini komunikacijsku strategiju efikasnom. Strategiju treba jasno predstaviti kroz odabrane medijske kanale. Od takmičarskog tima se očekuje da organizatoru dostavi prezentaciju sa maksimalno 10 slajdova koja će opisivati prizvod ili uslugu, dodatni slajd koji vizuelno sažima prezentaciju, i pisano objašnjenje iz tri dela:

1. Insight/Opis kreativne ideje, istraživanje i prikupljanje podataka (max. 150 reči).

2. Opis strategije - Ciljna grupa, medijsko planiranje i pristup (max. 150 reči).

3. Opis primene - implementacija, medijski kanali i integracija, timeline (max. 150 reči).

Radove treba dostaviti organizatoru u PDF formatu, ne većem od 10 MB.

 

Print Kategorija

Zadatak takmičara u print kategoriji je da kreiraju print oglas za klijenta.

Zadatak obuhvata ispručivanje print oglasa, dimenzije A3, napravljenog u skladu sa brief-om, i objašnjenje istog i dva dela.

1. Objašnjenje konteksta kreiranog oglasa (max. 150 reči).

2. Insight i stategija iza dostavljenog print rešenja (max. 150 reči).

Takmičarski par mogu da čine grafički i drugi specijalisti za dizajn, kao i copywriter.

Radove treba dostaviti organizatoru u PDF formatu, ne većem od 10 MB.